Co to jest scoring kredytowy BIK?

Scoring kredytowy BIKPodejmując jedną z najważniejszych decyzji w naszym życiu, jaką jest kredyt hipoteczny, powinniśmy przeanalizować wiele czynników. Zanim jednak udamy się do banku i podpiszemy dokumenty związane z udzieleniem nam takiego zobowiązania, powinniśmy się do tego przygotować. Tutaj najważniejszą rzeczą jaką powinniśmy znać jest scoring.

Scoring - jest to punktowa ocena ryzyka kredytowego, która w swoisty sposób odzwierciedla naszą sytuację w stosunku do innych osób posiadających podobną specyfikę klienta jak my. By wytłumaczyć to jaśniej, najlepiej posłużyć się przykładem pochodzącym z Biura Informacji Kredytowej (BIK): "Im bardziej profil danego klienta jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktową otrzyma ten klient."

Scoring kredytowy BIK nie jest zatem niczym innym, jak tylko konkretną ilością punktów, jaką za swoją historię kredytową i obecną sytuację otrzymujemy, co skutkuje przyznaniem nam od jednej do pięciu gwiazdek.

BIK bada przede wszystkim naszą skłonność do zadłużania się, przekraczanie limitów na kontach i kartach kredytowych, ale też terminowość spłat wszystkich zobowiązań.
Należy sobie także uświadomić, że nasz scoring kredytowy nie jest na bieżąco wyliczany i jego suma punktowa nie zmienia się "z dnia na dzień". Liczony jest on jednak każdorazowo, gdy w BIK pojawia się zapytanie o status klienta. Ważne jest także to, że jeśli posiadamy jakieś zobowiązanie kredytowe (może to być np. karta kredytowa albo limit na koncie), taki scoring aktualizowany jest przynajmniej raz w miesiącu. Dzieje się tak z powodu przesyłania przez bank w którym zostało wzięte zobowiązanie informacji do BIK na temat jego terminowego (lub nie) spłacania.

Statusy zobowiązań - scoring BIK

Nasze zobowiązania mogą przybrać jeden z poniższych statusów, które wpływają na nasz scoring:

  • Zaległość 0-30 dni
  • Zaległość 31-90 dni
  • Zaległość 91-180 dni
  • Zaległość powyżej 180 dni
  • Windykacja
  • Egzekucja
  • Odzyskany
  • Umorzony

Najważniejszą jednak rzeczą jest to, że od naszego BIK-u zależy możliwość i warunki wzięcia kredytu. A każde zobowiązanie, które mieliśmy w przeszłości może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na nasz scoring.