Siedem cech osoby przedsiębiorczej

Można do woli wyliczać cechy osoby przedsiębiorczej, ale jeśli mamy wyróżnić kilka podstawowych, to na pewno należy wspomnieć o tych siedmiu najważniejszych.

Pierwsza z nich to oczywiście optymizm i dynamizm w działaniu. Taka osoba nie boi się podejmować nowych wyzwań, działa aktywnie, z rozmachem, jest pracowita.

Drugą cechą są umiejętności analizy i wnioskowania oraz podejmowania inicjatywy. Taka osoba musi wiedzieć, jaką działalność najlepiej założyć i gdzie. Powinna mieć poczucie, że zakładanie trzeciej kwiaciarni na osiedlu jest bezsensowne, ale za to na przykład przydałaby się tam mała, urocza kawiarenka.

Trzecia cecha to bogactwo emocjonalne i intelektualne, solidna wiedza, która pozwala na generowanie nowych pomysłów - pomysłowość, kreatywność oraz asertywność, pozwalająca wyrażać swoje poglądy jasno i otwarcie, odpowiedzialność za siebie i swoich podwładnych, uczciwość względem siebie i innych.

Następną cechą są zdolności organizacyjne i przywódcze oraz umiejętność podejmowania decyzji, dzięki którym jest w stanie zorganizować, prowadzić i zarządzać własną firmą.

Piątą cechą człowieka przedsiębiorczego jest ambicja, która pozwala mu na nowatorskie działania, dążenie do doskonałości.

Szósta i naprawdę ważna cecha to odwaga. To dzięki niej człowiek przedsiębiorczy nie boi się ryzyka, chętnie podejmuje działania, których rezultatu nie zawsze jest pewien.

Ostatnia, siódma cecha, dopełnia całości. Jest to pewność siebie i tego, że odniesie się sukces.

Przedsiębiorczość akademicka

Pojęcie przedsiębiorczości akademickiej był nieznane kilka lat temu. Zrodziło się w wyniku zmian m.in. globalizacji oraz trudnymi wymaganiami dla młodych ludzi rynku pracy. Wymaga to wielu zmian i stwarza nowe wyzwania dla ucze

Komputery w szkole

Komputery w szkole pozwalają na tylko na ciekawą formę rozrywki dla uczniów, ale przydają się również w edukacji. Jak uczyć za pomocą komputerów? Sposobów jest co n